Overblog
Edit page Segui questo blog Administration + Create my blog
Blog  di Caranas

POESIA EROTICA - MICIO TEMPIO E ALTRI

 

La futtuta all'inglisa

di Domenico Tempio

 Erotic 2

Nici, mi vinni un nolitu

di futtiri all'inglisa;

già sugno infucatissimu:

guarda chi minchia tisa!

 

Lu gustu è insuppurtabili,

li tasti non discordi:

in chistu modu futtinu

li nobili milordi.

 

La sorti è già propizia

semu suli suliddi;

stanotti avemu a futtiri l

i gigghia e li capiddi.

 

A manu a manu curcati;

lu lettu è già cunzatu,

non cci haju chiù pacenzia,

pri mia sugnu spugghiatu.

 

Veni ccà, figghia! Curcati!

Spinciti tanticchiedda;

li to labbruzza dunami,

dammi nna vasatedda.

 

Nici, fa prestu; dunami

sta duci to linguzza;

ntra la mia vucca trasila,

facemu la sirpuzza.

 

Sti cosci toi, sti natichi

sunnu nna vera tuma;

li minni su' dui provuli,

chiù bianchi di la scuma.

 

Ma senza tanti chiacchiari,

futtemu allegramenti;

non servi accussì perdiri

st'amabili momenti.

 

Mettiti a facci all'aria,

chista è la forma arcana;

li bianchi cosci gnuttica

a modu di nna rana.

 

Supra li mei claviculi

posa li toi manuzzi,

e a li mei cianchi strinciti,

ed iu a li to spadduzzi.

 

Chi vera matematica!

Chi calculu profunnu!

Oh, comu si combacianu

lu cazzu ccu lu cunnu!

 

Ma già serruli serruli

la virga s'introduci,

e mentri trasi s'eccita

lu gustu lu chiù duci.

 

Comu s'abbassa l'utero

sinu all'imboccatura,

chi brama di sucarisi

l'umana rennitura!

 

Dunca futtemu nsemula,

iu fricu e tu cazzii;

fammi sautari all'aria

finu ca ti nichii.

 

Va, veni, Nici; baciami,

cazzia... mi veni... è lestu;

già mi currumpu, strincimi,

abbrazza, futti prestu!

 

Eccu chi cadi sazia

la minchia a passuluni;

la testa posa languida

pri supra li cugghiuni.

 

Sacciu chi è to lu geniu

quannu la minchia è muscia!

Forsi pirchì rallentasi

a guisa d'una truscia?

 

Te', ccu dui jita pigghiala

e fanni chi nni voi;

a lu to sticchiu adattala, f

ricala quantu poi.

 

Ma già rinviguriscinu

li musculi e rutturi;

lu cazzu arreri fulmina

di futtiri a fururi.

 

Senza chiù tempu perdiri,

mettiti arreri a lenza;

te', st'autra vota pigghiati

stu restu di simenza.

 

Cazzu! Chi beddu futtiri,

chi gustu prelibatu!

Chistu è lu veru futtiri:

l'Inglisi sia lodatu!

      ============

Erotic.jpeg

La monica dispirata

Sula sula 'ntra stu lettu

Li nuttati aju passari :

Nuddu giuvini a stu pettu

A mia tocca abbrazzari.

 

Sticchiu miu rispittuseddru,

senza minchia ca si strigghia!

Sulu un ghiditeddru

ca li labbra ti cattigghia;

 

Pri tia cci vurria

Un battagghiu di campana,

Ca la forma pigghiria

Di na grossa minchia umana.

 

Si pulitu e graziusu,

Nudda lingua mai t'allicca;

Nuddu cazzu impituusu

D'intra a tia mai si cc'inficca.

 

Quanti fimmini a stu munnu

Cci su stati e ci sarannu,

Ca minchiati 'ntra lu cunnu

Nn'anu avutu e n'avirannu.

 

Ed iu sula ventu abbrazzu;

Si mi votu e mi stinticchiu

Mai nun trovu nuddu cazzu

Pri ficcallu 'ntra nu sticchiu:

 

Cci nni sunnu 'ntra quarteri

Grossi minchi di surdati,

Ca 'ntra d'iddi lu darreri,

Si lu pigghianu arraggiati.

 

'Ntra cunventi cci nni sunnu

Beddi minchi rancitusi,

Non avendu nuddru cunnu,

Si li minanu oziusi:

 

'Ntra campagni, rocchi e margi,

Cci su certi viddanuni,

Ch'annu minchi ccu li jargi

Peiu assai di li staddruni.

 

E tu sticchiu, li disii,

Comu l'erva a marzu pioggia;

Svinturatu lacrimii, 

nun c'è cazzu ca t'alloggia.

 

 

Minchia mia de stu miu cori,

'nzuccarata minchia mia!

stu me cori spinna e mori,

suffrirà senza di tia.

 

Fusti fatta 'ntra lu munnu

di na provvida natura,

pri ficcarti 'ntra lu cunnu

d'ogni nata criatura.

 

Quali fimmina po' stari

senza sticchiu arriminatu?

Non è nenti lu mangiari,

pri cui futtiri ha gustatu.

 

Quanno poi futtiri s'avi,

pri pricettu di natura,

lu 'mpararu li nannavi,

si ni parra doppo un'ura.

 

Ma a chi servi stu riflessu

si lu cunnu stà in ruina?

Megghiu è assai l'umanu sessu

chi a lu ventu si la mina;


e ci senti lu piaciri

quannu è l'ura di jttari;

ma nna donna avi a muriri

ca non avi chi minari.

 

Oh! si avissi pri mezz'ura

ccu mia un giuvini curcatu,

ccu nna minchia grossa e dura

chi futtissi arrabbiatu.

 

Futti, futti, cci dirria:

té ccà, afferriti a sti minni;

sta pirsuna è data a tia;

té stu sticchiu: saziatinni.

 

Té sta lingua, succhimilla,

muncimillu stu capichiu;

sta pirsuna pri tia brilla;

sugnu to, è to stu sticchiu.

 

Chi sì duci! Chi sì beddu!

Vurria n'autru gustu sulu;

ficchimillu un ghiditeddu,

ca mi piaci, 'ntra lu culu!

 

Comu vonnu li prammatichi

pri lu cazzu non sgriddari,

ccu la panza, ccu li natichi

io mi mettu a cazziari.

 

Ma chi fazzu? Ccu cui futtu?

Ccu la sula fantasia?

Ah! non vidi quantu è bruttu

senza minchia ca nni mia!

 

Li pri un cazzu canciria

li tisori di lu munnu;

e macari cci darria

li pilidda di stu cunnu.

 

Si mi votu supra e sutta

e lu pilu 'ncrispa e rizza,

scafunnu, mi futtu tutta;

non c'è gustu senza pizza!

 

'Ntra stu puntu futtirìa

ccu curaggiu chiù trimennu;

e si poi nni murirìa,

muriria sempri futtennu!

 

PAUL VERLAINE

 

Hombres

Erotic 3

Erotic-4.jpeg

Erotic-5.jpeg

 

VALERIO CATULLO

( 87 a.C. - 55 a.C. )  Amico di Platone, Calvo Cinna, Cornelio Nepote. Non aveva cittadinanza romana, tuttavia fu partecipe dei problemi politici del suo tempo e colpì con feroci epigrammi Pompeo e soprattutto Cesare e il suo favorito Mamurra, comandante del genio. Autore di 116 Carmi

Erotic-6.jpeg

Condividi pagina
Repost0
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti: